Πολιτικοί Γάμοι

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ
Τηλέφωνο: 210- 76.52.411

α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ

Η άδεια Πολιτικού Γάμου για κάθε ενδιαφερόμενο εκδίδεται στο Δήμο τελευταίας κατοικίας του. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου κατατίθενται ξεχωριστά για τον καθένα, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από άλλο πρόσωπο με εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο, θεωρημένη από την Αστυνομία.
Τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το νόμο 1250/82 είναι τα εξής:
1. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως  από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης (για τους γεννηθέντες σε μαιευτήριο των Αθηνών στο Ληξιαρχείο Αθήνας οδός Μητροπόλεως 60). (Εάν δεν υπάρχει Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, χρειάζεται Πιστοποιητικό Γέννησης & βεβαίωση ότι δεν υπάρχει Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης).

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι:
     Α) Δεν συντρέχει κανένα από τα κωλύματα των άρθρα 1354,1356,1360,1362 του Α.Κ.
     Β) Είμαι κάτοικος Δήμου Βύρωνα
     Γ) Τελώ πρώτο, δεύτερο κλπ. γάμο

3. Α) ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ με την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ», όταν πρόκειται
για λύση θρησκευτικού γάμου.
   Β) Ληξιαρχική Πράξη Γάμου, όπου να αναφέρεται η λύση του 
πολιτικού γάμου.
    Γ) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, όταν πρόκειται για χηρεία.

4. ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ, δημοσιευμένη σε ΜΙΑ ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα (ένα αντίτυπο της εφημερίδας για κάθε ενδιαφερόμενο).

5. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (φωτοτυπία λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτήριο οικίας, κλπ).

6. Για τους ανήλικους, κάτω των 18 ετών, απαιτείται δικαστική απόφαση.

7. Ταυτότητα (Φωτοτυπία)

Η ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 15 ΕΥΡΩ  ΑΠΟ ΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΑΔΕΙΑΣ.

β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΓΙΑ  ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

Η άδεια Πολιτικού Γάμου για κάθε ενδιαφερόμενο εκδίδεται στο Δήμο τελευταίας κατοικίας του.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου κατατίθενται ξεχωριστά για τον καθένα από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από άλλο πρόσωπο με εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο, θεωρημένη από την Αστυνομία.
Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Άδεια παραμονής

2. Βεβαίωση από Προξενική ή άλλη Αρχή ότι δεν υπάρχει κώλυμα γάμου (επίσημα μεταφρασμένο).

3. Πιστοποιητικό γέννησης (επίσημα μεταφρασμένο).

4. Διαβατήριο (φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων)

5. Αγγελία Γάμου, δημοσιευμένη σε ΜΙΑ ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα (ένα αντίτυπο της εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο) - (Τα στοιχεία του αλλοδαπού να δημοσιεύονται με Ελληνικούς χαρακτήρες).

6. Οι Κύπριοι συν πιστοποιητικό ελευθερίας.

7. Σφραγίδα της Χάγης για όποια χώρα έχει υπογράψει την αντίστοιχη συνθήκη (επίσημα μεταφρασμένη).

8. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (φωτοτυπία λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτήριο οικίας, κ.λ.π.).
 
Η ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 15 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΑΔΕΙΑΣ.


γ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό, εκδίδεται στο Δήμο που είναι Δημότες.
Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Αίτηση (από το Δήμο).

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
    Α) Δεν συντρέχει κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1354, 1356, 1360, 1362 του Α.Κ.
    Β) Είμαι Δημότης Δήμου Βύρωνα.
    Γ) Τελώ πρώτο, δεύτερο κ.λ.π. γάμο.

3. Εξουσιοδότηση με συμπληρωμένα και τα τρία προαναφερόμενα έγγραφα (με Δ/νση Αθηνών), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από το εκεί Ελληνικό Προξενείο.

4. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως.

5. Πιστοποιητικό Γεννήσεως από το Δημαρχείο

6. Α) Διαζευκτήριο με την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ», όταν πρόκειται για λύση θρησκευτικού γάμου.
   Β) Ληξιαρχική Πράξη Γάμου, όπου να αναφέρεται η λύση του πολιτικού γάμου.
   Γ) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, όταν πρόκειται για χηρεία.

7. Αγγελία Γάμου, δημοσιευμένη σε ΜΙΑ ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα με τα ονόματα των ενδιαφερομένων στα Ελληνικά και τόπο κατοικίας Αθήνα (ένα αντίτυπο της εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο).

Η ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 15 ΕΥΡΩ  ΑΠΟ ΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΑΔΕΙΑΣ.

ΝΤΑΝΚΑΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Image
  • Image
  • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ