Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 22.01.2010

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Δημοτικού Συμβουλίου σε  τακτική συνεδρίαση

                                   Π Ρ Ο  Σ                                        

Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

 

 

 

 

 

Κύριοι Σύμβουλοι,     

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 22-1-2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 "περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων",  με  θέματα   ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

 

 

Α.-  Επικύρωση Πρακτικών.

Β.-  Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.

Γ.-  Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

1.-  Μείωση Δημοτικών Τελών.

2.-  Επιστροφές ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

3.-  Διαγραφή ποσών σε χρηματικούς καταλόγους.

4.-  Παράταση μίσθωσης έργου τριών (3) συμβασιούχων Κ.Ε.Π.

5.-  Πρόσληψη 10 (δέκα) πυροφυλάκων ορισμένου χρόνου (2 μήνες).

6.-  ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ".

7.-  ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΚΕ.Φ.Ο." Δήμου Βύρωνα.

8.-  ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ" Δήμου Βύρωνα.

9.-  ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" Δήμου Βύρωνα.

10.-  ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ  ΙΣΙΔΩΡΑΣ και ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ".

11.- ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ" Δήμου Βύρωνα.

 

 

12.- ΄Εγκριση  προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ".                                                                          

13.- ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΚΑΠΗ" Δήμου Βύρωνα.

14.- ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ"

15.-  Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ".                                                                      

16.-  Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΚΕ.Φ.Ο." Δήμου Βύρωνα.

17.-  Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ" Δήμου Βύρωνα.

18.-  Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" Δήμου Βύρωνα.

19.-  Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ και ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ".

20.-  Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ " Δήμου Βύρωνα.

21.-  Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ".

22.-  Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΚΑΠΗ" Δήμου Βύρωνα.

23.-  Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ".

24.-  Ανανέωση σύμβασης για τη διέλευση των απορριμματοφόρων του Δήμου από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ.

25.-  Απολογισμοί Σχολικών Επιτροπών.

26.-  Κατανομή επιστραφέντος ποσού από καταργηθείσα Σχολική Επιτροπή 2ου ΣΕΚ  Βύρωνα.

27.-  Αντικατάσταση μελών Σχολικών Επιτροπών.

28.-  Συμμετοχή του Δήμου στο Σύνδεσμο Πόλεων και Χωρών για τον Πολιτισμό "LES RENCONTRES" και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

29.-  Ορισμός μελών επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών.

30.-  Ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 46 ΕΚΠΟΤΑ για όλες τις προμήθειες έτους 2010 που αφορούν τη Δ/νση Καθαριότητας.

31.-  Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής για τη προμήθεια ανταλλακτικών πάσης φύσεως μηχανημάτων και οχημάτων για τη προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών.

32.-   Ορισμός μελών επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών Τεχνικής φύσεως για το έτος 2010.

33.-   Ορισμός μελών Επιτροπών Διαγωνισμών ΄Εργων για το έτος 2010.

34.-   Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών  για την εκποίηση, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων.

35.-  Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για τη προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού (οχήματα-μηχανήματα) για το 2010.

 

 

36.-  Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης.

37.-  Ανανέωση θέσεων στάθμευσης.

38.-  Αλλαγή Διεύθυνσης σε παραχωρηθείσα θέση στάθμευσης.

39.-  Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ.Βύρωνα σε τμήμα του Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Χαριδήμου, Νεάρχου, Κοραή και Ευμένους με καθορισμό ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Βύρωνα σε κοινόχρηστο χώρο-παιδική χαρά.

40.-  ΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: ΄΄Ενίσχυση φέροντος οργανισμού και αποκατάστασης βλαβών των κτιρίων της Ιερής Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου Βύρωνα για τη λειτουργία Φοιτητικού Ξενώνα΄΄.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.

 ΓΩΓΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

                                                                          

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/11/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00

21 Νοεμβρίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε την 23η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00΄στο Δημοτικό Κατάστημα στην 33η δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΝΤΑΝΚΑΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Image
  • Image
  • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ