Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 04.03.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Παρακαλώ να προσέλθετε στις 4/3/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”.
2. Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”.
3. Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ”.
4. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ορισμός της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών για Δημόσιους Διαγωνισμούς και Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών -Εργασιών των Δ/νσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
5. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ορισμός της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών και Απευθείας Ανάθεσης της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής.
6. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ορισμός της επιτροπής Διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων Τεχνικής φύσεως.
7. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ορισμός της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών για προμήθειες και Εργασίες Τεχνικής φύσεως.
8. Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Βενζίνης (αμόλυβδης και SUPER).
9. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου (νωπού γάλακτος) για τους εργαζόμενους του Δήμου Βύρωνα.
10. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.
11. Εξουσιοδότηση της Δικηγόρου του Δήμου και των Νομικών Συμβούλων του Δήμου για εκπροσώπησή του σε Δικαστήρια.
12. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
 


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΣΤΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/11/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00

21 Νοεμβρίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε την 23η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00΄στο Δημοτικό Κατάστημα στην 33η δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΝΤΑΝΚΑΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Image
  • Image
  • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ