Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 04.03.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Παρακαλώ να προσέλθετε στις 4/3/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”.
2. Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”.
3. Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ”.
4. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ορισμός της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών για Δημόσιους Διαγωνισμούς και Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών -Εργασιών των Δ/νσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
5. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ορισμός της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών και Απευθείας Ανάθεσης της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής.
6. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ορισμός της επιτροπής Διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων Τεχνικής φύσεως.
7. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ορισμός της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών για προμήθειες και Εργασίες Τεχνικής φύσεως.
8. Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Βενζίνης (αμόλυβδης και SUPER).
9. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου (νωπού γάλακτος) για τους εργαζόμενους του Δήμου Βύρωνα.
10. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.
11. Εξουσιοδότηση της Δικηγόρου του Δήμου και των Νομικών Συμβούλων του Δήμου για εκπροσώπησή του σε Δικαστήρια.
12. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
 


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΣΤΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

ΝΤΑΝΚΑΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Image
  • Image
  • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ