Περίληψη Απόφασης Υπερωριών 2017 Καθαριότητας - Κίνησης
20 Ιανουαρίου 2017

Περίληψη Απόφασης Υπερωριών 2017 Καθαριότητας - Κίνησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                                                                                                               Βύρωνας   20-01-2017  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αρχ. Χρυσοστ. Αθηνών 17 
T.K 16233
Τηλέφωνο: 210 7640512-7658247
FAX: 210 7656666
 
ΘΕΜΑ : «Περίληψη Καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων του Τμήματος Καθαριότητας και του Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Δήμου Βύρωνα»
 
 
Με την αρ. 645/32328/20-12-2016 ΑΔΑ:6Ψ1ΚΩ9Ε-3Β9 Απόφαση Δημάρχου Βύρωνα εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων του Τμήματος Καθαριότητας και του Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Βύρωνα, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, και κατά τις νυχτερινές ώρες, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης, καθώς και τις ώρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών είτε εποχικών υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου μας, συνολικής δαπάνης 140.000,00 € περίπου, μέσα στα όρια των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α.20.6012.0001, Κ.Α.20.6022.0001.
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΚΟΤΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/8/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00

18 Αυγούστου 2017

Καλείστε να προσέλθετε την 24-08-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην 21η/2017 δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/7/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00

13 Ιουλίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε την 17η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄στο Δημοτικό Κατάστημα στην 19η/2017 δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/7/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00

13 Ιουλίου 2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 17/07/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος

ΝΤΑΝΚΑΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ