Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/3/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00
9 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/3/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Βύρωνας    8/3/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. Πρωτ.    6525
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107659659
                                                                                                                                                                                                         ΠΡΟΣ:
                                                                                                - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                                - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 
   Σας καλούμε να προσέλθετε στις 13/3/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού   Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης” για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της  Ημερήσιας Διάταξης:
 
·         Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Αναφορές
 
1.   Δωρεά Λεωφορείου της Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Δωρίδος
2.   Παραχώρηση χρήσης δύο Λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Ζωγράφου
3.   Εξέταση αιτήματος για μείωση του μισθώματος του κυλικείου του Δημοτικού Κολυμβητηρίου
4.   Έγκριση της με αριθμ. 37/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην “4η Τριμηνιαία έκθεση Υλοποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016”
5.   Έγκριση της με αριθμ. 38/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην “Υποβολή στοιχείων εσόδων-εξόδων Δ΄ Τριμήνου 2016 προς έλεγχο”
6.   Ανάκληση της με αριθμ. 1/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την  απαλλαγή του Αθλητικού Συλλόγου “ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ“ από την καταβολή Δημοτικών Τελών
7.   Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βύρωνα
8.   Ορισμός υπαλλήλων που θα έχουν πρόσβαση στο ALPHA WEB BANKING των λογαριασμών του Δήμου στην ALPHA BANK
9.   Αποδέσμευση ποσού 62,00 Ευρώ λόγω επίτευξης χαμηλότερου συμβατικού τιμήματος αναφορικά με έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την εκδήλωση “100 Χρόνια Αθηναϊκός”
10.                Έγκριση της με αριθμ. 8/2017 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά στην λειτουργία των Υπηρεσιών του σε 16ωρη βάση
 
-2-
 
11.                Έγκριση της με αριθμ. 2/2017 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά στην έγκριση απολογιστικών στοιχείων Οικονομικού έτους 2016
12.                Έγκριση πραγματοποίησης της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 ωρών σπουδάστριας του Ι.Ε.Κ  Ελληνικού-Αργυρούπολης με ειδικότητα “Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος” στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς
13.                Έγκριση εξάμηνης Πρακτικής άσκησης φοιτήτριας του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του Τ.Ε.Ι Αθήνας στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς
14.                Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 του Ν..4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015)
15.                Λήψη απόφασης περί αποστολής αιτημάτων για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) στο πλαίσιο των προγραμμάτων “Άθλησης για Όλους” (ΠαγΟ) περιόδου 2017-2018
16.                Παραχώρηση χρήσης αιθουσών Γυμναστικής και βοηθητικών χώρων Γηπέδων σε Αθλητικά Σωματεία για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017
17.                Έγκριση πραγματοποίησης Πολιτιστικών δράσεων για το έτος 2017 του Τμήματος Πολιτισμού
18.                Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών & υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016
19.                Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών & υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016
20.                Λειτουργία των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας σε 17ωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα για το έτος 2017 μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βύρωνα
21.                Λειτουργία α) της “Διεύθυνσης Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών” σε 15ωρη βάση και β) του “Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος” σε 24ωρη βάση
22. Έγκριση του πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ.6 του Ν.3463/2016)
23. Επιστροφή ποσού 38,10 Ευρώ στην κα Νταντάμη Γιαννούλα ως αχρεωστήτως εισπραχθέν από Φύλαξη οστών έτους 2013
24.                Επιστροφή ποσού 175,00 Ευρώ στον κ. Κουλόπουλο Ηλία ως αχρεωστήτως καταβληθέν από δικαίωμα Ταφής
25.                Διαγραφή ποσού 4.209,59 Ευρώ από τον χρηματικό κατάλογο:“Έσοδα αχρεωστήτως καταβληθέντα έτους 2014” στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Τσάντζαλου Σμαραγδής
26.                Έγκριση σύστασης χρηματικού βεβαιωτικού καταλόγου που αφορά αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές μισθοδοσίας
27.                Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1Ος ΑΠΕ) του έργου:”ΑΝΑΣΦΑΛΤΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ  ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ,ΚΛΠ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 
 
                                                                                      O Πρόεδρος
 
                                                                                 Κωνσταντίνος  Αγγέλλης

 

ΝΤΑΝΚΑΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ