Πρόσκληση σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/3/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30
14 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/3/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Βύρωνας   14/3/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Αρ. Πρωτ.   7128
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 36-44
Τηλέφωνο: 2132008665 
ΠΡΟΣ:
- Δήμαρχο Βύρωνα κ.Γρηγόριο Κατωπόδη
- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
- κ.κ.  Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
- Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Καραολή & Δημητρίου 36-44) στις 19/3/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.μ στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010) εκλογή των αναπληρωματικών μελών της  Οικονομικής  Επιτροπής κατόπιν του με αριθμ. Πρωτ. 19883/7050/08-03-2017 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.                                                                              
 
   
Ο Πρόεδρος
 
  
Κωνσταντίνος Αγγέλης
ΝΤΑΝΚΑΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ