Πρόσκληση σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/3/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30
14 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/3/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Βύρωνας   14/3/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Αρ. Πρωτ.   7128
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 36-44
Τηλέφωνο: 2132008665 
ΠΡΟΣ:
- Δήμαρχο Βύρωνα κ.Γρηγόριο Κατωπόδη
- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
- κ.κ.  Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
- Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Καραολή & Δημητρίου 36-44) στις 19/3/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.μ στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010) εκλογή των αναπληρωματικών μελών της  Οικονομικής  Επιτροπής κατόπιν του με αριθμ. Πρωτ. 19883/7050/08-03-2017 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.                                                                              
 
   
Ο Πρόεδρος
 
  
Κωνσταντίνος Αγγέλης
ΝΤΑΝΚΑΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ