Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/3/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ.
16 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/3/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας, 16 Μαρτίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        Αρ.Πρωτ:  6130
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008658                                        
 
Προς:
1.      κα Δασκαλάκη Σοφία
2.      κ.Ζούμπο Κωνσταντίνο
3.      κ.Καραγιάννη Μιχαήλ
4.      κ.Κορρέ Νικόλαο
5.      κ.Μπαντή Μιλτιάδη
6.      κ.Σπυρόπουλο Χρήστο
7.      κ.Τριανταφύλλου Ελευθέριο
8.      κ.Τσατσαρώνη Κων/νο
 
 
Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
     Καλείστε να προσέλθετε την 20η  Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00΄στο Δημοτικό Κατάστημα στην 6η /2017 δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
 
 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής (παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10)
 2. Εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την υπογραφή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) που θα εκδοθούν για το Οικ. Έτος 2017
 3. Αποδοχή δωρεάς ποσού πεντακοσίων ευρώ (500€) από τους μαθητές των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων <<«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΑΦΟΙ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗΣ Χ. Ο.Ε.>> για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου μας
 4. Καταγραφή υποχρέωσης συμπληρωματικά προς την υπ’ αριθμ. 345/2016 περί «Έγκρισης της Έκθεσης Απογραφής Περιουσιακών Στοιχείων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων & χρηματικών διαθεσίμων καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ, «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα» και «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα»»
 5. Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή
 6. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων
 7. Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
 8. Έγκριση δαπανών, διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων και έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
 9. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ή/και δεσμεύσεις/αποδεσμεύσεις ποσών 
 
Ο Πρόεδρος
 
 
Δημήτρης Κόκκαλης

Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση με δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

27 Απριλίου 2018

Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου μας ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπεται η χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση με δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ΝΤΑΝΚΑΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ