13 Απριλίου 2017

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Βύρωνας, 13 Απριλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ: 10607

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                         Προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 1. κ.Ζούμπο Κωνσταντίνο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  2. κα Δασκαλάκη Σοφία

Τηλέφωνο: 2132008658                                           3. κ.Καραγιάννη Μιχαήλ

4. κ.Κορρέ Νικόλαο

5. κ.Μπαντή Μιλτιάδη

6. κ.Σπυρόπουλο Χρήστο

7. κ.Τριανταφύλλου Ελευθέριο

8. κ.Τσατσαρώνη Κων/νο

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

Κύριοι Σύμβουλοι,

 

     Καλείστε να προσέλθετε την 19η Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00΄στο Δημοτικό Κατάστημα στην 9η/2017 δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βύρωνα στα πλαίσια του προγράμματος «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»
 2. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση νέου Βρεφικού Σταθμού
 3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών δημόσιου διεθνή μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Βύρωνα και ΝΠΔΔ έτους 2017-2018», έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικών πιστώσεων
 4. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Βύρωνα και ΝΠΔΔ έτους 2017-2018» της Δ/νσης Καθαριότητας, για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών σύμφωνα με τον Ν.4412/2016»
 5. Παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης έργων
 6. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων
 7. Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα
 8. Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
 9. Έγκριση δαπανών, διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων και έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
 10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ή/και δεσμεύσεις/αποδεσμεύσεις ποσών

 

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κόκκαλης

ΝΤΑΝΚΑΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ