Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 6.7.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00
5 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 6.7.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Βύρωνας     05/07/2017
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                  Αρ. Πρωτ.:   19205
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
 

 

 

            ΠΡΟΣ:
- Δήμαρχο κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
- κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 

 

 

                 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δ. Βύρωνα
κα. Σταυρούλα Κοττάκη
- κ.κ. Δ/ντές Δήμου Βύρωνα
- Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων
Δ. Βύρωνα
 
 

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

 

 

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 06/7/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 σε κατεπείγουσα Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πρόγραμμα Καλλικράτης” με μοναδικό θέμα συζήτησης :
  
·         “Λήψη απόφασης για την απασχόληση προσωπικού σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017
 
Ø  Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν τη Δημόσια Υγεία

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
 
 

 

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/7/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00

13 Ιουλίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε την 17η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄στο Δημοτικό Κατάστημα στην 19η/2017 δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/7/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00

13 Ιουλίου 2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 17/07/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/7/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

14 Ιουλίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε την 20η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄στο Δημοτικό Κατάστημα στην 20η/2017 δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΝΤΑΝΚΑΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ