Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 6.7.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00
5 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 6.7.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Βύρωνας     05/07/2017
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                  Αρ. Πρωτ.:   19205
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
 

 

 

            ΠΡΟΣ:
- Δήμαρχο κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
- κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 

 

 

                 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δ. Βύρωνα
κα. Σταυρούλα Κοττάκη
- κ.κ. Δ/ντές Δήμου Βύρωνα
- Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων
Δ. Βύρωνα
 
 

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

 

 

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 06/7/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 σε κατεπείγουσα Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πρόγραμμα Καλλικράτης” με μοναδικό θέμα συζήτησης :
  
·         “Λήψη απόφασης για την απασχόληση προσωπικού σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017
 
Ø  Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν τη Δημόσια Υγεία

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
 
 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Image
  • Image
  • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ