ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως 30-09-2017
28 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως 30-09-2017

Ο Δήμος Βύρωνα, στο πλαίσιο του αρ. 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)-Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.-Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας-Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τα εξής:

§   Την ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως 30-09-2017. Επίσης μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

§     Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής.

Ειδικότερα:

Ø  Με εφάπαξ καταβολή, απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων,

Ø  από 2 έως 24 δόσεις, απαλλαγή 80% των προσαυξήσεων,

Ø  από 25 έως 48 δόσεις, απαλλαγή 70% των προσαυξήσεων,

Ø  από 49 έως 72 δόσεις, απαλλαγή 60% των προσαυξήσεων,

Ø  από 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή 50% των προσαυξήσεων

 

§   Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Η καθυστέρηση δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης.

 

§   Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών (4) από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήτοι η 30η Νοεμβρίου 2017 (άρθρο 52 παρ. 3 Ν. 4483/2017).

 

Τρόποι πληρωμής: (κατόπιν αιτήσεως για υπαγωγή στην ρύθμιση)

§   Στο Ταμείο του Δήμου Βύρωνα  τις εργάσιμες ημέρες 08:00-13:30.

§   Στη Τράπεζα ALPHA BANK στο λογαριασμό: GR9301401720172002002001046

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

2132008641-2

Ο Δήμαρχος

 

 Γρηγόρης Κατωπόδης

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Image
  • Image
  • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ