Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 13.9.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00
8 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 13.9.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Βύρωνας    08/09/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             Αρ. Πρωτ.:  23831
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596                                                                                    ΠΡΟΣ:
                                                                                                - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                                - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 13/09/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού   Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης” για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 
·         Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Αναφορές
 
1.   Ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με θέματα παιδείας στον Δήμο Βύρωνα
2.   Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Βύρωνα
3.   Εγκατάσταση τερματικών (POS) στις Υπηρεσίες του Δήμου για τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ
4.   Έγκριση Προγράμματος δύο (2) πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2017 και έγκριση δαπάνης και διάθεση συνολικής πίστωσης για την υλοποίησή του.
5.   Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια επάθλων και αναμνηστικών πλακετών για τις ανάγκες της εκδήλωσης «Γιορτή Αθλητή 2017».
6.   Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”
7.   Ορισμός Προέδρου και αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”
8.   Έγκριση ονοματοδοσίας του Γηπέδου ποδοσφαίρου περιοχής “Θεάτρου Βράχων”
9.   Έγκριση παράτασης των συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου και Κρεοπωλείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Βύρωνα
10.                Έγκριση παράτασης των συμβάσεων του Προγράμματος “Στέγαση και Επανένταξη των Δήμων Βύρωνα και Καισαριανής”
11.                Μεταστέγαση του 2ου Παιδικού Σταθμού Βύρωνα από τον Καρέα, στο κέντρο του Βύρωνα και μετονομασία του σε Βρεφικό Σταθμό
12.                Διαγραφή η μη ποσού από τον χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. οικονομικού έτους 2007 σε βάρος του κ. ΚΟΚΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13.                Διαγραφή η μη ποσού από τον χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. οικονομικού έτους 2000 σε βάρος του κ. Ματράγκου Βασίλειου
14.                Διαγραφή η μη ποσού από τον χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. οικονομικού έτους 2008 σε βάρος του κ. Ράικου Δημήτριου
15.                Διαγραφή η μη ποσού από τον χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. οικονομικού έτους 2006 σε βάρος του κ. Μπασάνου Ευάγγελου
16.                Διαγραφή η μη ποσού από τον χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. οικονομικού έτους 2002 σε βάρος της κας Κατσέλη Όλγας
17.                Διαγραφή η μη ποσού από τον χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. οικονομικού έτους 2008 σε βάρος του κ. Περιβάνη Πέτρου
18.                Διαγραφή η μη ποσού από τον χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. οικονομικού έτους 2008 σε βάρος του κ. Καλογερόπουλου Παναγιώτη
19.                Διαγραφή η μη ποσού από τον χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. οικονομικού έτους 2007 σε βάρος της “GMAC LEASE B.V.”
20.                Επιστροφή ποσού 400,00 Ευρώ στην Ωνάσογλου Μαρία από δικαίωμα  ταφής
21.                Έγκριση μελέτης του Έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”
                                                                                             
 
Ο Πρόεδρος 
 
 Κωνσταντίνος  Αγγέλης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ