Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/12/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30
7 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/12/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Βύρωνας    07/12/2017
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     Αρ. Πρωτ.:   33446
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596                                                                                                           
                                                                                ΠΡΟΣ:
                                                                                - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
                                                              ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                 - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
                                                                                 - κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
                                                                                 - Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 11/12/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού   Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πρόγραμμα Καλλικράτης” για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 
·         Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Αναφορές
 
 1. Έγκριση της 6ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2017
 2. Ανάκληση της με αριθμ. 328/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης σχετικά με την κατανομή κονδυλίων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Βύρωνα για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου
 3. Εξέταση αιτήσεων-ενστάσεων επί των τροφείων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Βύρωνα
 4. Έγκριση του τρόπου διάθεσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Εργάνης, σε όμορα Σχολεία του Δήμου Βύρωνα
 5. Λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βύρωνα σε 12ωρη και 24ωρη βάση για το έτος 2018
 6. Λειτουργία του Τμήματος Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ευπαθών Ομάδων και ΑΜΕΑ και του Τμήματος προαγωγής Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας σε 17ωρη βάση για το έτος 2018
 7. Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών εκπροσώπων της παράταξης “ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ” στο Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” και στο Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού - “ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ”
 8. Έγκριση πραγματοποίησης θεματικών διαλέξεων με τίτλο: «Κύκλοι Ανοικτών Διαλέξεων Δήμου Βύρωνα»
 9. Έγκριση της με αριθμ. 53/2017 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ & ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” σχετικά με την σύνταξη Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
 1. Πρόγραμμα Πολιτιστικής Δράσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης για τις ενέργειες: α) Διενέργεια 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνικής Έκφρασης για εφήβους και νέους με τίτλο "στο βλέμμα του Μπάιρον" για το έτος 2018 και β) Λειτουργία της νεανικής Λογοτεχνικής συντροφιάς
 2. Παράταση σύμβασης του Δήμου με την εταιρεία “ΑΦΟΙ ΦΟΥΚΑ Ο.Ε ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ”
 3. Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης του άρθρου 7 του Π.Δ 270/81
 4. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασίας για τη μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 1 του Π.Δ 270/81) για το έτος 2018
 5. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής της Δ/νσης “Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας” για τις Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2018, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016
 6. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν.3463/2006)
 7. Έγκριση διενέργειας της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018-2019
 8. Έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: “Λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση χώρων αναψυχής, παιδικών χαρών και χώρων πρασίνου Δήμου Βύρωνα”
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: “Ανακατασκευές Υπαίθριων Αθλητικών Χώρων 6ο Δημοτικό, 5ο Δημοτικό, 4ο Γυμνάσιο Δήμου Βύρωνα”
 10. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου: “ΑΝΑΣΦΑΛΤΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΚΛΠ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”
 11. Διαγραφή η μη ποσών από χρηματικούς καταλόγους “Φύλαξης οστών ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016” οφειλετών του Δήμου
 12. Διαγραφή ή μη ποσού από χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2009, σε βάρος του Παυλίδη Ιορδάνη, σχετικά με Τέλη Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού
 13. Διαγραφή ή μη ποσών από χρηματικούς καταλόγους οικονομικών ετών 2003, 2004, σε βάρος της Citibank σχετικά με παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
 14. Διαγραφή ή μη ποσού από χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2007, σε βάρος της ΤΣΙΧΛΗ Ζηνοβίας σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ
 15. Διαγραφή ή μη ποσού από χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2005, σε βάρος του ΓΙΑΓΚΟΥ Δημήτριου, σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ
 16. Διαγραφή ή μη ποσού από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ σε βάρος της “Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.”
 17. Διαγραφή ή μη ποσού από τον χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2003, σε βάρος του ΛΑΣΚΑΡΗ Νικόλαου, σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ.
 18. Διαγραφή ή μη ποσού από τον χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2004, σε βάρος του ΤΣΙΤΣΟΥ Παναγιώτη, σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ.
 19. Διαγραφή ή μη ποσού από τον χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2007, σε βάρος της “OLYMPIC–ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, σχετικά με παράβαση Κ.Ο.Κ.
 20. Ανάκληση της με αριθμ. 319/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης περί διαγραφής ή μη ποσού από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ., σε βάρος της FIAT
Ο Πρόεδρος
 
Κωνσταντίνος Αγγέλης

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • Image
 • Image
 • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ