Ορθή Επανάληψη: παρατείνεται έως 28/02/2018: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
29 Δεκεμβρίου 2017

Ορθή Επανάληψη: παρατείνεται έως 28/02/2018: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»

"Ορθή επανάληψη προκήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού: Κατόπιν της 035/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΨ8Ω9Ε-ΚΟ2) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βύρωνα, η προθεσμία παραλαβής προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”, παρατείνεται έως την 28/02/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Πρόσθετες πληροφορίες αναγράφονται στην παραπάνω απόφαση.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

 

 

Το έργο αφορά σε εργασίες ανακατασκευής της κεραμοσκεπής του κτηρίου του παλαιού Δημαρχείου Βύρωνα καθώς και σε εσωτερικές διαρυθμίσεις ώστε ο χώρος να μπορεί να λειτουργήσει ως Μουσείο Μικρασιατικής Ιστορίας, Βιβλιοθήκη και εν γένει ως χώρος εκδηλώσεων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη Προκήρυξη

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Γενικό Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετετο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Πατήστε εδώ για OIKONOM ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΝΤΑΝΚΑΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Image
  • Image
  • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ