Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 16η Απριλίου 2018,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ.
13 Απριλίου 2018

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 16η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ.

 Κύριοι Σύμβουλοι,

 
Καλείστε να προσέλθετε την 16η Απριλίου 2018,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09:00΄π.μ. στο Δημοτικό  Κατάστημα στην 14ηδημόσια τακτική συνεδρίασηΟικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:
 
1.        Κατακύρωση δημοπρασίας αναφορικά με την εκμίσθωση 84 κοινόχρηστων χώρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών για την τοποθέτηση και συντήρηση σε αυτούς στεγάστρων με σύγχρονα μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης
2.        Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» - Ανάδειξη οριστικού μειοδότη
3.        Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» - Ανάδειξη οριστικού μειοδότη
4.        Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Χώρων Αναψυχής, Παιδικών Χαρών και Χώρων Πρασίνου Δήμου Βύρωνα»
5.        Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα / Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων
6.        Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
7.        Έγκριση δαπανών, διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων και έκδοση Χρηματικών  Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
8.        Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ή/και ανατροπές/ δεσμεύσεις/ αποδεσμεύσεις/διαθέσεις ποσών
 
 
 
Ο Πρόεδρος
 
Δημήτρης Κόκκαλης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Your Europe
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Image
  • Image
  • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ