Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 26/04/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00
20 Απριλίου 2018

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 26/04/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00

ΠΡΟΣ:
                                                                                                - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                                - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 26/04/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού   Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πρόγραμμα Καλλικράτης” για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
 
·        Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Αναφορές
 
1.     Έγκριση Κανονισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βύρωνα
2.     Έγκριση Κανονισμού Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Βύρωνα
3.     Έγκριση για την διενέργεια Δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. για τα έτη 2018-2020, προϋπολογισμού #816.000# €
4.     Έγκριση της με αριθμ. 14/2018 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ & ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά στην Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018
5.     Ορισμός επιτρεπόμενου χώρου διενέργειας και αριθμού παραστάσεων σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 4229/2014 από το Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού “ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ” κατόπιν αιτήματός του στο πλαίσιο της διεξαγωγής του ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2018
6.     Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών του Παντείου Πανεπιστημίου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018
7.     Έγκριση για τη συνοδεία εργαζομένων της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας στα ψυχαγωγικά προγράμματα των μελών των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου για το έτος 2018 και στις λοιπές μετακινήσεις εντός και εκτός του νομού Αττικής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 4336/2015.
8.     Έγκριση χρονικής αναστολής διάρκειας έξι (6) μηνών της διαδικασίας είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
9.     Διαγραφή η μη από χρηματικούς καταλόγους οικονομικού έτους 2010 σχετικά με Τέλη Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, σε βάρος του κ. Χιώτη Γεωργίου
10.                        Διαγραφή η μη ποσού από χρηματικό κατάλογο σύνδεσης αποχέτευσης στην οδό Γρηγορίου Ε΄44, σε βάρος του κ. Χριστοδουλάτου Γεράσιμου
11.                        Διαγραφή η μη ποσού από χρηματικό κατάλογο χρήσης κοινοχρήστου χώρου με οικοδομικά υλικά στην οδό Γρηγορίου Ε΄109, σε βάρος του κ. Τραυλού Θεόδωρου
12.                        Διαγραφή οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους φύλαξης οστών οικονομικών ετών 2013 και 2014, σε βάρος της κας Λεοντιάδη Μαρίνας
13.                        Επιστροφή συνολικού ποσού #132,80# € στον κ. Ρέλλο Βασίλειο που αφορά οφειλή για παράβαση Κ.Ο.Κ. έτους 2008
14.                        Επιστροφή ποσού #240,00# € στον κ. Μουζακίτη Αθανάσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε λογαριασμό του Δημοτικού Κοιμητηρίου για κατασκευή τάφου
15.                        Επιστροφή συνολικού ποσού #233,30# € (αρχική οφειλή και προσαυξήσεις) στην κα Γρηγορίου Μαρία ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για σύνδεση ακινήτων με οριστικό Δίκτυο αποχέτευσης
16.                        Επιστροφή ποσού #75,98# € στην κα Μπατιστάτου Όλγα που αφορά σε προσαυξήσεις χρέωσης οφειλής  για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
17.                        Επιστροφή ποσού #15,00# € στον κ. Γεωργόπουλο Σωτήριο ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για μηνιαία συνδρομή στο Δημοτικό Κολυμβητηρίου Βύρωνα
18.                        Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ –ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2016»
19.                        Έγκριση της με αριθμ. 21/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την κοπή δένδρου στην συμβολή των οδών Στέφανου Σαράφη και Κρυστάλλη 95
20.                        Έγκριση της με αριθμ. 22/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την κοπή δένδρου στην οδό Αγρινίου 7
 
 
                                                                                                       Ο Πρόεδρος
 
                                                                                                Κωνσταντίνος  Αγγέλης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Image
  • Image
  • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ