12/12/2018 Αρ. Απόφασης: 415 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής – Υπόλογος υπάλληλος: Πανταζοπούλου Ευαγγελία για ποσό 565,00€ για την πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας των οχημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έτος 2019

ΑΔΑ: 688ΡΩ9Ε-Χ40

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Image
  • Image
  • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ