Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Επιχορήγηση Ν.Π. ' Αθλητικός Οργανισμός Δ.Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 52 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Επιχορήγηση Ν.Π "Δημοτική Φιλαρμονική Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 50 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Επιχόρηγηση του Ν.Π ' ΚΑΠΗ "Δ.Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 48 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Επιχορήγηση Ν.Π. " Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δ.Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 47 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Επιχορήγηση Ν.Π ." Δημοτική Βιβλιοθήκη Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 46 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Επιχορήγηση Ν.Π . "Πνευματικό Κέντρο Δ.Βύρωνα "

Αρ. Απόφασης: 45 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός πίνακα έργων που θα πληρωθουν από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2007

Αρ. Απόφασης: 44 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Αρ. Απόφασης: 42 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

'Ορισμός μελών Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 40 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

'Ορισμός μελών Επιτροπής Μετονομασιών

Αρ. Απόφασης: 37 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής έργων έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 33 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έτους 2007

Αρ. Απόφασης: 32 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών των Δ.Σ. των Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών Δ.Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 31 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Επιτροπής κοπής δένδρων

Αρ. Απόφασης: 30 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών

Αρ. Απόφασης: 27 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Επιτροπής Υγείας

Αρ. Απόφασης: 26 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Συμβουλίου Πρόληψης Εγκληματικότητας

Αρ. Απόφασης: 25 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Επιτροπής Κτηματολογίου

Αρ. Απόφασης: 24 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/01/2007

Ορισμός μελών Ν.Π "Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας Δ.Βύρωνα '

Αρ. Απόφασης: 23 / Δημοτικό Συμβούλιο 11/1/2007

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Image
  • Image
  • Image

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ