Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων»

Αρ. Απόφασης: 52 / Οικονομική Επιτροπή 22/02/2017

«Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων»

Αρ. Απόφασης: 51 / Οικονομική Επιτροπή 22/02/2017

«Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων»

Αρ. Απόφασης: 50 / Οικονομική Επιτροπή 22/02/2017

«Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής»

Αρ. Απόφασης: 49 / Οικονομική Επιτροπή 22/02/2017

«Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής»

Αρ. Απόφασης: 48 / Οικονομική Επιτροπή 22/02/2017

«Έγκριση δαπανών και διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων»

Αρ. Απόφασης: 46 / Οικονομική Επιτροπή 13/02/2017

«Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων»

Αρ. Απόφασης: 42 / Οικονομική Επιτροπή 13/02/2017

«Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων»

Αρ. Απόφασης: 41 / Οικονομική Επιτροπή 13/02/2017

«Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα»

Αρ. Απόφασης: 40 / Οικονομική Επιτροπή 13/02/2017

«Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα»

Αρ. Απόφασης: 39 / Οικονομική Επιτροπή 13/02/2017

«Υποβολή στοιχείων εσόδων-εξόδων Δ΄Τριμήνου 2016 προς έλεγχο»

Αρ. Απόφασης: 38 / Οικονομική Επιτροπή 13/02/2017

«4η Τριμηνιαία Έκθεση Υλοποίησης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016»

Αρ. Απόφασης: 37 / Οικονομική Επιτροπή 13/02/2017

«Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων»

Αρ. Απόφασης: 35 / Οικονομική Επιτροπή 01/02/2017

«Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων»

Αρ. Απόφασης: 34 / Οικονομική Επιτροπή 01/02/2017

«Εισήγηση για επιχορήγηση προς Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Χορού Ντάνκαν»

Αρ. Απόφασης: 31 / Οικονομική Επιτροπή 01/02/2017

«1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017»

Αρ. Απόφασης: 29 / Οικονομική Επιτροπή 01/02/2017

«Αποδεσμεύσεις πιστώσεων σε Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού 2017»

Αρ. Απόφασης: 28 / Οικονομική Επιτροπή 01/02/2017

«Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)»

Αρ. Απόφασης: 27 / Οικονομική Επιτροπή 01/02/2017

«Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)»

Αρ. Απόφασης: 26 / Οικονομική Επιτροπή 01/02/2017

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ