Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

«3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017-»

Αρ. Απόφασης: 169 / Οικονομική Επιτροπή 02/06/2017

«Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα»

Αρ. Απόφασης: 168 / Οικονομική Επιτροπή 02/06/2017

«Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής»

Αρ. Απόφασης: 157 / Οικονομική Επιτροπή 26/05/2017

«Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής»

Αρ. Απόφασης: 156 / Οικονομική Επιτροπή 26/05/2017

«Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής»

Αρ. Απόφασης: 155 / Οικονομική Επιτροπή 26/05/2017

«Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής»

Αρ. Απόφασης: 154 / Οικονομική Επιτροπή 26/05/2017

«Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης Δικηγόρου»

Αρ. Απόφασης: 153 / Οικονομική Επιτροπή 26/05/2017

«Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης Δικηγόρου»

Αρ. Απόφασης: 152 / Οικονομική Επιτροπή 26/05/2017

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ