«Συμμετέχω, Ανακυκλώνω, Προστατεύω»
 
 
“Ο Δήμος Βύρωνα διοργανώνει πρωτάθλημα ανακύκλωσης με τη συμμετοχή των σχολείων της περιοχής μας με κεντρικό σύνθημα «Συμμετέχω, Προστατεύω, Ανακυκλώνω». Ο διαγωνισμός ξεκινάει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και ολοκληρώνεται με το τέλος της. Στο διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) του Δήμου.

Σκοπός αυτής της δράσης είναι η υιοθέτηση φιλικής στάσης απέναντι στο περιβάλλον (ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης) στους μαθητές, τους αυριανούς πολίτες αυτής της πόλης. Ο Δήμος Βύρωνα, πρωτοπόρος και σε αυτόν τον τομέα, επιθυμεί την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών ώστε η υπόθεση «περιβάλλον» να γίνει υπόθεση όλων μας και όχι λίγων. Για αυτό το λόγο, εκτός από το πρωτάθλημα ανακύκλωσης, ο Δήμος Βύρωνα σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και τις ομάδες περιβάλλοντος, διοργανώνει συζητήσεις και άλλες εκδηλώσεις με θέμα την ανακύκλωση, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ας αλλάξουμε τον κόσμο, αλλάζοντας το περιβάλλον μας.

Η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ή αλλιώς ανακύκλωση έχει πολλά οφέλη. Αναφέρουμε ενδεικτικά: την εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, προσφέροντας οικονομικά οφέλη αφού δε χρειάζεται η εισαγωγή πρώτων υλών, τη μείωση των αστικών αποβλήτων, την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κ.α.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.”

Δήμαρχος Βύρωνα

Γρηγόρης Κατωπόδης

 

 • Σε κάθε σχολείο θα τοποθετηθούν τρεις (3) κάδοι, όσα είναι και τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα).
   
 • Οι συγκεκριμένοι κάδοι θα είναι ειδικά διαμορφωμένοι για τη διοργάνωση και δε θα είναι οι κάδοι που βλέπουμε στους δρόμους. Θα φέρουν δε, το ειδικό λογότυπο της διοργάνωσης.
   
 • Σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς, οι κάδοι θα τοποθετηθούν σε χώρο ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τους μαθητές. Σκοπός μας είναι οι κάδοι να είναι προστατευμένοι από καιρικά φαινόμενα και να μην υπάρχει πρόσβαση από εξωτερικούς παράγοντες.
   
 • Ο κάθε κάδος θα περιέχει σακούλες με διαφορετικά χρώματα ανά ανακυκλώσιμο υλικό (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα).
   
 • Η μονάδα μέτρησης των αποτελεσμάτων θα είναι η σακούλα, δηλαδή ο όγκος της. Η βαθμολογία θα πραγματοποιείται με βάση τον όγκο των υλικών που έχουν συλλεχθεί αφού (ο όγκος) διαιρεθεί με τον αριθμό των μαθητών του κάθε σχολείου. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης θα είναι οι πόντοι που θα κερδίζει το σχολείο. Παράδειγμα: 10 σακούλες / 135 μαθητές= 7 πόντοι.
   
 • Η κάθε σακούλα ανακύκλωσης θα φέρει σημάδι που θα δείχνει το σημείο πληρότητας.
   
 • Οι κάδοι θα παραλαμβάνονται από το σχολείο παρουσία εκπροσώπου του σχολείου και του δήμου και θα υπογράφεται ειδικό έντυπο από τους αρμόδιους (υπεύθυνο ανακύκλωσης που θα ορίζει το κάθε σχολείο).
   
 • Μόλις ολοκληρώνεται η διαδικασία (συλλογή υλικών), θα ενημερώνεται και η βαθμολογία.
   
 • Σάκοι που δεν θα είναι σωστά γεμισμένοι (π.χ. κούτες που δεν έχουν «σπάσει», ξένα υλικά κλπ), δεν θα λαμβάνονται υπόψη και η προσπάθεια θα επαναλαμβάνεται (δε θα υπάρχει ποινή, ακύρωση δηλαδή της προσπάθειας).
   
 • Οι βαθμολογίες του κάθε σχολείου, καθώς και τα γενικά αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosbyrona.gr, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που θα φέρει το λογότυπο του πρωταθλήματος, καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα που συμμετέχει ο Δήμος: μπορείτε να μας βρείτε από την επίσημη ιστοσελίδα και τα αντίστοιχα εικονίδια του Facebook και του Τwitter). Στα κοινωνικά δίκτυα μάλιστα θα υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, καθώς και η δυνατότητα διαλόγου ανάμεσα στις κοινότητες που θα λάβουν μέρος (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, φορείς του Δήμου κλπ).
   
 • Ο/οι νικητής/ές της κάθε αγωνιστικής θα λαμβάνουν βραβεία για τη διάκριση τους στο «Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης». Τα βραβεία θα δοθούν στους μαθητές, με τρόπο που να αναδεικνύει το ομαδικό πνεύμα και την συλλογική δουλειά και προσπάθεια, δίνοντας έμφαση στην ευγενή άμιλλα και όχι στον ανταγωνισμό, σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανωθεί από τον Δήμο Βύρωνα.
   


ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1274 ΣΑΚΟΥΛΕΣ

10o Δημοτικό Σχολείο 156.25

Βαθμοί: 156.25

Σακούλες: 200

Μαθητές: 128

8o Δημοτικό Σχολείο 115.63

Βαθμοί: 115.63

Σακούλες: 407

Μαθητές: 352

9o Δημοτικό Σχολείο 100.37

Βαθμοί: 100.37

Σακούλες: 274

Μαθητές: 273

3o Δημοτικό Σχολείο 41.27

Βαθμοί: 41.27

Σακούλες: 137

Μαθητές: 332

12o Δημοτικό Σχολείο 21.64

Βαθμοί: 21.64

Σακούλες: 37

Μαθητές: 171

5o Δημοτικό Σχολείο 19.01

Βαθμοί: 19.01

Σακούλες: 27

Μαθητές: 142

1o Δημοτικό Σχολείο 18.02

Βαθμοί: 18.02

Σακούλες: 60

Μαθητές: 333

6ο-7o Δημοτικό Σχολείο 17.85

Βαθμοί: 17.85

Σακούλες: 83

Μαθητές: 465

4o Δημοτικό Σχολείο 14.53

Βαθμοί: 14.53

Σακούλες: 26

Μαθητές: 179

11o Δημοτικό Σχολείο 14.47

Βαθμοί: 14.47

Σακούλες: 23

Μαθητές: 159


ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 654 ΣΑΚΟΥΛΕΣ

1ο Γυμνάσιο 105.28

Βαθμοί: 105.28

Σακούλες: 419

Μαθητές: 398

3ο Γυμνάσιο 44.48

Βαθμοί: 44.48

Σακούλες: 133

Μαθητές: 299

Γυμνάσιο Καρέα 15.93

Βαθμοί: 15.93

Σακούλες: 47

Μαθητές: 295

4ο Γυμνάσιο 15.71

Βαθμοί: 15.71

Σακούλες: 55

Μαθητές: 350


ΛΥΚΕΙΑ

ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 205 ΣΑΚΟΥΛΕΣ

1ο Λύκειο 20

Βαθμοί: 20

Σακούλες: 57

Μαθητές: 285

3ο Λύκειο 17.14

Βαθμοί: 17.14

Σακούλες: 54

Μαθητές: 315

5ο Λύκειο 16.67

Βαθμοί: 16.67

Σακούλες: 55

Μαθητές: 330

Λύκειο Καρέα 15.92

Βαθμοί: 15.92

Σακούλες: 39

Μαθητές: 245