Αναζήτηση Αποφάσεων

| Από: 01/02/2021 | Έως: 28/02/2021

Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Αρ. Απόφασης: 043/21 / Οικονομική Επιτροπή 22/02/2021

Δήμος Βύρωνα - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Αναζητήστε την απόφαση που σας ενδιαφέρει


Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα