Αναζήτηση Αποφάσεων

Συζήτηση για την Ποιότητα Ζωής στην Πόλη του Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 80/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 28/09/2022

«Αλλαγή χρήσης ενός τμήματος του 1ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Βύρωνα»

Αρ. Απόφασης: 74/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 14/09/2022

Εξέταση αιτήματος για την κοπή δένδρων που φύονται στην οδό Θειρών 16

Αρ. Απόφασης: 23/2022 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 13/07/2022

Δήμος Βύρωνα - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Αναζητήστε την απόφαση που σας ενδιαφέρει


Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας