Αναζήτηση Αποφάσεων

| Από: 01/02/2024 | Έως: 29/02/2024

Ελεύθερη Παραχώρηση Οικογενειακών Τάφων άνευ Δικαιούχων

Αρ. Απόφασης: 29/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 26/02/2024

Δήμος Βύρωνα - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Αναζητήστε την απόφαση που σας ενδιαφέρει