Αναζήτηση Αποφάσεων

| Από: 01/03/2024 | Έως: 31/03/2024

Υποβολή λογαριασμού Εσόδων και Εξόδων μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024

Αρ. Απόφασης: 89/2024 / Δημοτική Επιτροπή 27/03/2024

Δήμος Βύρωνα - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Αναζητήστε την απόφαση που σας ενδιαφέρει