Αναζήτηση Αποφάσεων

| Από: 01/03/2024 | Έως: 31/03/2024

«Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού»

Αρ. Απόφασης: 39/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2024

«Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού»

Αρ. Απόφασης: 37/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2024

Δήμος Βύρωνα - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Αναζητήστε την απόφαση που σας ενδιαφέρει