Αναζήτηση Αποφάσεων

Πρόταση ψηφίσματος της παράταξης «Μαζί για τον Βύρωνα»

Αρ. Απόφασης: 61/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 27/06/2022

Πρόταση ψηφίσματος από τον Δημοτικό σύμβουλο κ. Παναγιώτη Τριγάζη

Αρ. Απόφασης: 57/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 06/06/2022

Κατανομή ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 43/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 09/05/2022

Δήμος Βύρωνα - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Αναζητήστε την απόφαση που σας ενδιαφέρει


Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας