Αναζήτηση Αποφάσεων

| Από: 01/07/2021 | Έως: 31/07/2021

Πρόταση ψηφίσματος για μήνυμα αλληλεγγύης στον Κυπριακό Λαό

Αρ. Απόφασης: 71/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 14/07/2021

«Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας Δήμου Βύρωνα»

Αρ. Απόφασης: 68/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 14/07/2021

Γνωμοδότηση για τον καθορισμό των Οριογραμμών του Ρέματος Πικροδάφνης

Αρ. Απόφασης: 28/2021 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 12/07/2021

Δήμος Βύρωνα - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Αναζητήστε την απόφαση που σας ενδιαφέρει


Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα