Αναζήτηση Αποφάσεων

| Από: 01/08/2020 | Έως: 31/08/2020

«5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Βύρωνα»

Αρ. Απόφασης: 208/2020 / Οικονομική Επιτροπή 31/08/2020

«Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κέντρο Χορού ΝΤΑΝΚΑΝ»

Αρ. Απόφασης: 205/2020 / Οικονομική Επιτροπή 31/08/2020

«Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιουλίου έτους 2020»

Αρ. Απόφασης: 196/2020 / Οικονομική Επιτροπή 31/08/2020

Δήμος Βύρωνα - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Αναζητήστε την απόφαση που σας ενδιαφέρει


Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα