Αναζήτηση Αποφάσεων

| Από: 01/08/2022 | Έως: 31/08/2022

Έγκριση Τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής έτους 2022 - ΜΕΡΟΣ Β΄

Αρ. Απόφασης: 241/2022 / Οικονομική Επιτροπή 09/08/2022

Δήμος Βύρωνα - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Αναζητήστε την απόφαση που σας ενδιαφέρει


Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας