Αναζήτηση Αποφάσεων

Παραχώρηση του υπ’ αριθ. 6/12 Τάφου τριετούς ταφής στον κ. Troshku Agim

Αρ. Απόφασης: 118/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/12/2022

Εκμίσθωση περιπτέρου στην οδό Ευαγγελικής Σχολής 1

Αρ. Απόφασης: 115/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/12/2022

Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2023

Αρ. Απόφασης: 104/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Βύρωνα έτους 2023

Αρ. Απόφασης: 103/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022

Καθορισμός των Τελών Διαφήμισης έτους 2023

Αρ. Απόφασης: 101/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022

Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Οκτωβρίου έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 349/2022 / Οικονομική Επιτροπή 28/11/2022

Δήμος Βύρωνα - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Αναζητήστε την απόφαση που σας ενδιαφέρει


Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας