Αναζήτηση Αποφάσεων

| Από: 01/09/2019 | Έως: 30/09/2019

Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αρ. Απόφασης: 46 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 25/09/2019

2η Τροποποίηση Προγράμματος Έργων Δήμου Βύρωνα για το έτος 2019

Αρ. Απόφασης: 203 / Δημοτικό Συμβούλιο 23/09/2019

Δήμος Βύρωνα - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Αναζητήστε την απόφαση που σας ενδιαφέρει


Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα