Αναζήτηση Αποφάσεων

| Από: 01/10/2020 | Έως: 31/10/2020

« Άσκηση ή μη Διοικητικής προσφυγής προστίμου ΙΚΑ »

Αρ. Απόφασης: 282/20 / Οικονομική Επιτροπή 30/10/2020

« Τροποποίηση σύμβασης για την μεταφορά ΑΕΚΚ με την ΣΕΔΠΕΚΑΤ »

Αρ. Απόφασης: 281/20 / Οικονομική Επιτροπή 30/10/2020

Δήμος Βύρωνα - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Αναζητήστε την απόφαση που σας ενδιαφέρει


Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα