Αναζήτηση Αποφάσεων

| Από: 01/10/2020 | Έως: 31/10/2020

Εξέταση αιτήματος για διαπλάτυνση πεζοδρομίου στην οδό Σκρά

Αρ. Απόφασης: 32/2020 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 12/10/2020

Πρόταση Ψηφίσματος Δημοτικών Συμβούλων Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 125/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 05/10/2020

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Αρ. Απόφασης: 124/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 05/10/2020

Δήμος Βύρωνα - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Αναζητήστε την απόφαση που σας ενδιαφέρει


Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα