Αναζήτηση Αποφάσεων

| Από: 01/11/2019 | Έως: 30/11/2019

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης και πραγματοποίηση δαπάνης

Αρ. Απόφασης: 221 / Οικονομική Επιτροπή 27/11/2019

Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2019

Αρ. Απόφασης: 218 / Οικονομική Επιτροπή 27/11/2019

Ψήφιση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα έτους 2020

Αρ. Απόφασης: 217 / Οικονομική Επιτροπή 27/11/2019

Δήμος Βύρωνα - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Αναζητήστε την απόφαση που σας ενδιαφέρει