Αναζήτηση Αποφάσεων

Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αρ. Απόφασης: 03/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 09/01/2022

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Απόφασης: 02/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 09/01/2022

«Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού συμβουλίου»

Αρ. Απόφασης: 01/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο 09/01/2022

Ψήφιση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 122/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 15/12/2021

Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 121/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 15/12/2021

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Βύρωνα έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 117/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 15/12/2021

Καθορισμός των Τελών Διαφήμισης έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 116/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 15/12/2021

Προαγωγή των 10ου και 11ου Νηπιαγωγείων Βύρωνα από 1/θέσια σε 2/θέσια

Αρ. Απόφασης: 110/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο 30/11/2021

Δήμος Βύρωνα - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Αναζητήστε την απόφαση που σας ενδιαφέρει


Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα