Αναζήτηση Αποφάσεων

| Από: 01/12/2020 | Έως: 31/12/2020

« Εξωδικαστικός συμβιβασμός Δικαστικός συμβιβασμός/αποδοχή αγωγής»

Αρ. Απόφασης: 359/20 / Οικονομική Επιτροπή 18/12/2020

« Εξωδικαστικός συμβιβασμός Δικαστικός συμβιβασμός/αποδοχή αγωγής»

Αρ. Απόφασης: 358/20 / Οικονομική Επιτροπή 18/12/2020

« Άσκηση ή μη Διοικητικής προσφυγής προστίμου ΙΚΑ»

Αρ. Απόφασης: 357/20 / Οικονομική Επιτροπή 18/12/2020

Ψ\'ηφιση προυπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2021

Αρ. Απόφασης: 166/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο 17/12/2020

Δήμος Βύρωνα - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Αναζητήστε την απόφαση που σας ενδιαφέρει


Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα