Αναζήτηση Αποφάσεων

| Από: 01/12/2023 | Έως: 31/12/2023

Απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2023 και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου

Αρ. Απόφασης: 331/2023 / Οικονομική Επιτροπή 29/12/2023

Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2024

Αρ. Απόφασης: 180/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/12/2023

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Βύρωνα έτους 2024

Αρ. Απόφασης: 179/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/12/2023

Καθορισμός των Τελών Διαφήμισης έτους 2024

Αρ. Απόφασης: 178/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο 19/12/2023

Δήμος Βύρωνα - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Αναζητήστε την απόφαση που σας ενδιαφέρει