Αντιδήμαρχοι

Με απόφαση Δημάρχου ορίστηκαν οι εξής Αντιδήμαρχοι με θητεία από 01-09-2019 έως 06-11-2021:

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Καραγιάννης Μιχαήλ του Νικολάου

Κόκκαλης Δημήτριος του Νικολάου

Αγγέλης Κωνσταντίνος
 
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς Αντιδήμαρχος Άθλησης και Αθλητικών- Εκπαιδευτικών Υποδομών   Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Κλωνάρη Λεμονιά του Νικολάου


Τέγος Ευθύμιος (Θέμης) 


Σπυρόπουλος Χρήστος του Γεωργίου

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα