17 Νοεμβρίου 2019

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Με τη συγκρότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ένας κρίσιμος και διαρκώς αναπτυσσόμενος τομέας δημοτικής πολιτικής, όπως είναι τα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και ιδιαίτερα τα πολεοδομικά και χωροταξικά, εξετάζεται πλέον από ένα πιο ευέλικτο, πιο συλλογικό και αντιπροσωπευτικό όργανο.
 
Στην αρμοδιότητα της 9μελούς Επιτροπής εντάσσονται και όλες οι αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής που αναφέρονται στην αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς τα θέματα αυτά έχουν άμεση σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και τον καθορισμό χρήσεων γης.
 

Σύνθεση Επιτροπής

Πρόεδρος
Καραγιάννης Μιχαήλ
Μέλη
Δασκαλάκη Σοφία
Τριγάζης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Ντόβολος Γεώργιος
Δεμπόνος Βασίλειος
Σφακιανάκη Αικατερίνη
Οικονόμου Αθανάσιος

 

Αναπληρωματικά μέλη
Αναπληρωματικά Μέλη
Κλωνάρη Λεμονιά
Τέγος Ευθύμιος
Κόκκαλης Δημήτριος
Πλακίδας Γεώργιος
Βώβος Διονύσιος
Μουντοκαλάκης Βασίλειος
Κριατσιώτης Γεώργιος
Αποστολάκης Νεκτάριος
Καππάτος Ορέστης
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα