7 Νοεμβρίου 2019

Επιτροπή Πολιτισμού

Σύνθεση Επιτροπής

Πρόεδρος
Κλωνάρη Λεμονιά
Μέλη
Ζωντήρου Δήμητρα
Διαμαντή Φλώρα
Μανουσάκη Λητώ
Παπαπέτρου Κωνσταντίνος
Ντόβολος Γεώργιος
Δάφνη Πηνελόπη
Ενεπεκίδου Μαρία
Στεργίου Θεόδωρος
Αντωνόπουλος Γεώργιος
Μποτής Δημήτρης
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα