7 Νοεμβρίου 2019

Επιτροπή Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Σύνθεση Επιτροπής

Πρόεδρος
Τριγάζης Παναγιώτης
Μέλη
Κοκόλιας Απόστολος
Νούση Δήμητρα
Πλατσούκα Αναστασία
Κοκκίνου Μαρία
Γκότση Σοφία
Αμερικάνου Βασιλική
Λόη Ευμορφία
Παντελάκη Αργυρένια
Δάρρα Αθηνά
Ανδριοπούλου Πανωραία
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα