7 Νοεμβρίου 2019

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.)

Σύνθεση Επιτροπής

Πρόεδρος
Κατωπόδης Γρηγόριος
Μέλη
Λεμονάς Μιχάλης
Τζιάβας Αριστείδης
Στύλιου Βενετία
Πετράκης Γεώργιος
Πετρίδης Μανώλης
Καλύβας Βασίλειος
Αναπληρωματικά μέλη
Λιναρδάκης Σπυρίδων
Γιώτης Γεώργιος
Σπυρίδης Ιωάννης
Δαμαλά Ελένη
Ξύδης Γεώργιος
Γέντζου Νατάσα
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα