Ιθαγένεια

Ιθαγένεια είναι ο νομικός δεσμός ενός προσώπου με ένα κράτος. Αν ο δεσμός αυτός υπάρχει λέμε ότι το πρόσωπο αυτό είναι πολίτης αυτού του κράτους.
 
Η εθνικότητα είναι ο δεσμός ενός προσώπου με ένα ορισμένο έθνος.
 
Ανιθαγένεια είναι η πλήρης έλλειψη ιθαγένειας.
 
Η ιθαγένεια για μεν τους άνδρες αποδεικνύεται με πιστοποιητικό εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων της χώρας, για δε τις γυναίκες με πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγια.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα