Πληροφορίες

  Οι σχετικές αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με ειδική εξουσιοδότηση ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου. Προκειμένου περί ανηλίκων, υποβάλλονται από τους γονείς.
     
  Τα πιστοποιητικά και οι ληξιαρχικές πράξεις Δήμων της χώρας αναζητούνται αυτεπάγγελτα (εφόσον προσδιοριστεί ακριβώς ο αρμόδιος Δήμος και δεν χρειάζονται διορθώσεις).
     
  Όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό και αφορούν Έλληνες υπηκόους, δηλώνονται απαραίτητα στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα