Πληροφορίες

Το Ληξιαρχείο Βύρωνα λειτουργεί από το 1934. Τηρεί βιβλία Γεννήσεων, Γάμων, Θανάτων, Εκθέσεων.

Είναι αρμόδιο για τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα μέσα στα όρια του Δήμου Βύρωνα.
 
Λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 344/1976.
 
Ταχ.Διεύθυνση : Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τ.Κ. : 16233 Βύρωνας
Τηλέφωνο : 2132008626, 2132008617, 2132008618
Ληξίαρχος : Γεωργία Καραπετσάνου
 
Το Ληξιαρχείο εξυπηρετεί καθημερινά πολίτες για την καταχώρηση:
 
  • Ληξιαρχικών γεγονότων (γεννήσεις, γάμους, θανάτους, βαπτίσεις)
  • Ληξιαρχικών μεταβολών (ενδεικτικά για υιοθεσία, διαζύγιο, εκούσια ή δικαστική αναγνώριση, αλλαγή επωνύμου και κυρίου ονόματος, προσβολή πατρότητας, αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος, αλλαγή οικογενειακού επωνύμου από έγγαμη γυναίκα, αλλαγή φύλου, ονοματοδοσία, αλλαγή ιθαγένειας, αλλαγή αστικής κατάστασης κ.α.)
  • Εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από Ληξιαρχικές Πράξεις
 
Η εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου κοινού για δηλώσεις γεγονότων ή μεταβολών επιτυγχάνεται αυθημερόν με την αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία είτε του εκάστοτε ενδιαφερόμενου είτε κάθε τρίτου, με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
 
Το Ληξιαρχείο Βύρωνα διαθέτει για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού (δημοτών και μη), έντυπα αιτήσεων και δηλώσεων για όλες τις περιπτώσεις.
 
Οι συναλλασσόμενοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους:
 
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και αν πρόκειται για αλλοδαπό το Διαβατήριο, το οποίο πρέπει να ισχύει και στις περιπτώσεις που προβλέπεται άδεια παραμονής, VISA και τα σχετικά περί αυτού έγγραφα
  • Η παρέλευση των προθεσμιών καταχώρησης Ληξιαρχικών Πράξεων, επιβάλλει χρηματικά πρόστιμα ύψους € 100 και € 300 από 8/05/2013 σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 49 του Ν. 344/1976

Ληξιαρχείο

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα