Κέντρο προστασίας δασών και φυσικού περιβάλλοντος

Κέντρο προστασίας δασών και φυσικού περιβάλλοντος

Το Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος ασχολείται με την προστασία του περιβάλλοντος, της χλωρίδας και πανίδας του Υμηττού αλλά και την προστασία του από πυρκαγιές, ρίψη μπαζών και λαθροθηρίες. Βασικό αντικείμενο του είναι η Δασοπροστασία και η Δασοπυρόσβεση, η οποία επιτυγχάνεται με την Ομάδα Aμεσης Επέμβασης που έχει οργανωθεί για έκτακτα περιστατικά και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα όπως πλημμύρες, σεισμοί και άλλα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο www.forestservice.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας
Καραολή Δημητρίου 36-44 (Δημαρχείο Βύρωνα)
Πυροφυλάκειο: Λεωφόρος Καρέα (πλησίον στρατ. Σακέτα)

Τηλ: 210 7644486 (Πυροφυλάκειο)

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα