Διεύθυνση Βρεφικών - Παιδικών Σταθμών

Διεύθυνση Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών 

Τηλ: 210 7608460 -1 -2 -4 -6
Ταχ. Δ/νση: Φλέμινγκ 71, 16233
 
Διευθύντρια: Μαριάννα Τζοβάρα
E-mail: diepaidagdbyrona@gmail.com
 
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
E-mail: paidikoistathmoidbyrona@gmail.com
Το Τμήμα είναι αρμόδιο για:
·         Παραλαβή-επεξεργασία αιτήσεων εγγραφής παιδιών
·         Έκδοση βεβαιώσεων φοίτησης παιδιών
·         Παραλαβή αποδείξεων κατάθεσης-παρακολούθηση τροφείων
·         Κατάρτιση προϋπολογισμού Διεύθυνσης - αναμορφώσεις - εφαρμογή
·         Μελέτες-εισηγήσεις προμηθειών
·         Εφαρμογή του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του ΕΣΠΑ
·         Τήρηση αλληλογραφίας Διεύθυνσης
 
Τμήμα Παιδαγωγικό
E-mail: pedagdept.vyrona@gmail.com
Το Τμήμα είναι επιφορτισμένο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
·         Σχεδιασμός παιδαγωγικού έργου-κατάρτιση παιδαγωγικού προγράμματος
·         Συνεργασία με το παιδαγωγικό προσωπικό-παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων και πρακτικών
·         Εισηγήσεις παιδαγωγικού υλικού-εκπαιδευτικών βιβλίων
·         Ευθύνη λειτουργίας ιστοσελίδας και σελίδας κοινωνικής δικτύωσης Παιδικών Σταθμών
·         Εισηγήσεις επιμορφωτικών προγραμμάτων
 
 
Ο Δήμος λειτουργεί 8 παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς
1ος Παιδικός: Σωσιγένους 10
Τηλ.: 210 7656613  e-mail: paidikosb1@gmail.com
2ος Βρεφικός: Δήλου 2
Τηλ.: 210 7642248 e-mail: 2os.paidikos.stathmos.virona@gmail.com
3ος Παιδικός: Γρανικού και Ζακύνθου 3
Τηλ.: 210 7647352 e-mail: paidikos3vyrona@yahoo.gr
4ος Βρεφικός: Χείλωνος 34
Τηλ.: 210 7625484 e-mail: paidikosvyr10@yahoo.gr
5ος Παιδικός: Βορείου Ηπείρου 7- ισόγειο
Τηλ.: 210 7665016 e-mail: 9ospaidikosdbyrona@gmail.com
6ος Βρεφικός: Βορείου Ηπείρου 7- όροφος
Τηλ.: 210 7668959 e-mail: 6osdbs@gmail.com
7ος Βρεφονηπιακός: Λεωφ. Καρέα και Δάφνης 2
Τηλ.: 210 7661581 e-mail: paidikos7k@gmail.com
8ος Βρεφικός: Αναλήψεως 46
Τηλ.: 210 7655597 e-mail: vrefikos8@hotmail.com

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα