Διεύθυνση Βρεφικών - Παιδικών Σταθμών

Διεύθυνση Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών 

Τηλ: 210 7608460 -1 -2 -4 -6
Ταχ. Δ/νση: Φλέμινγκ 71, 16233
 
Διευθύντρια: Μαριάννα Τζοβάρα
E-mail: diepaidagdbyrona@gmail.com
 
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
E-mail: paidikoistathmoidbyrona@gmail.com
Το Τμήμα είναι αρμόδιο για:
·         Παραλαβή-επεξεργασία αιτήσεων εγγραφής παιδιών
·         Έκδοση βεβαιώσεων φοίτησης παιδιών
·         Παραλαβή αποδείξεων κατάθεσης-παρακολούθηση τροφείων
·         Κατάρτιση προϋπολογισμού Διεύθυνσης - αναμορφώσεις - εφαρμογή
·         Μελέτες-εισηγήσεις προμηθειών
·         Εφαρμογή του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του ΕΣΠΑ
·         Τήρηση αλληλογραφίας Διεύθυνσης
 
Τμήμα Παιδαγωγικό
E-mail: pedagdept.vyrona@gmail.com
Το Τμήμα είναι επιφορτισμένο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
·         Σχεδιασμός παιδαγωγικού έργου-κατάρτιση παιδαγωγικού προγράμματος
·         Συνεργασία με το παιδαγωγικό προσωπικό-παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων και πρακτικών
·         Εισηγήσεις παιδαγωγικού υλικού-εκπαιδευτικών βιβλίων
·         Ευθύνη λειτουργίας ιστοσελίδας και σελίδας κοινωνικής δικτύωσης Παιδικών Σταθμών
·         Εισηγήσεις επιμορφωτικών προγραμμάτων
 
 
Ο Δήμος λειτουργεί 8 παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς
1ος Παιδικός: Σωσιγένους 10
Τηλ.: 210 7656613  e-mail: paidikosb1@gmail.com
2ος Βρεφικός: Δήλου 2
Τηλ.: 210 7642248 e-mail: 2os.paidikos.stathmos.virona@gmail.com
3ος Παιδικός: Γρανικού και Ζακύνθου 3
Τηλ.: 210 7647352 e-mail: paidikos3vyrona@yahoo.gr
4ος Βρεφικός: Χείλωνος 34
Τηλ.: 210 7625484 e-mail: paidikosvyr10@yahoo.gr
5ος Παιδικός: Βορείου Ηπείρου 7- ισόγειο
Τηλ.: 210 7665016 e-mail: 9ospaidikosdbyrona@gmail.com
6ος Βρεφικός: Βορείου Ηπείρου 7- όροφος
Τηλ.: 210 7668959 e-mail: 6osdbs@gmail.com
7ος Βρεφονηπιακός: Λεωφ. Καρέα και Δάφνης 2
Τηλ.: 210 7661581 e-mail: paidikos7k@gmail.com
8ος Βρεφικός: Αναλήψεως 46
Τηλ.: 210 7655597 e-mail: vrefikos8@hotmail.com

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα