Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

 

Τμήμα Παιδείας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης
 
Δ/νση: Ευαγγελικής Σχολής 26 & Β. Ηπείρου 
Τηλ: 210 7609343-347-348-342
 
Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών και την εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
Μεριμνά για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. Οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα, δράσεις και εκδηλώσεις  για την υποστήριξη των μαθητών, αλλά και για την γενική παιδεία των κατοίκων του Δήμου.
Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 14:00
Εξαίρεση: Οι εγγραφές του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση», κατά την διάρκεια των οποίων, η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται από Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00 – 14:00
 
Τμήμα Πολιτισμού
 
Δ/νση: Ευαγγελικής Σχολής 26 & Β. Ηπείρου 
Τηλ: 210 7609359
 
Οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα, δράσεις, εκδηλώσεις και παραστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με σκοπό, την πολιτιστική καλλιέργεια των δημοτών όλων των ηλικιακών κατηγοριών.
Μεριμνά για την λειτουργία της Βιβλιοθήκης, με σκοπό την προαγωγή του μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων πόλης.
Μεριμνά για την αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων που διατίθενται για πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις και συντονίζει τις ενέργειες για την συντήρηση και την ευπρεπή εμφάνιση τους.
Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 14:00
Εξαίρεση: Η περίοδος εγγραφών των καλλιτεχνικών εργαστηρίων, κατά την διάρκεια της οποίας, η εξυπηρέτηση του κοινού - εκτός από το πρωί - γίνεται και τα απογεύματα από Δευτέρα έως Παρασκευή 17:00 – 20:00
 
Τμήμα Αθλητισμού
 
Δ/νση: Άνθιμου Γαζή 2
Τηλ: 210 7652695
 
Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί αθλητικά προγράμματα, δράσεις και εκδηλώσεις με αποδέκτες όλους τους κατοίκους του Δήμου.
Επιβλέπει και επιμελείται της κανονικής λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ωρολόγια προγράμματα λειτουργίας τους και μεριμνά για την ευπρεπή εμφάνιση τους.
Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 14:00
Εξαίρεση: Η περίοδος εγγραφών του Camp, κατά την διάρκεια της οποίας, η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 – 14:00
 
Τμήμα Δημοτικού Κολυμβητηρίου
 
Δ/νση: Άνθιμου Γαζή 2
Τηλ: 210 7666626 
 
Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα και δραστηριότητες στον τομέα του υγρού στίβου, με δυνατότητα κάλυψης των αναγκών όλων των ηλικιών και των κοινωνικών ομάδων του Δήμου μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Επιβλέπει και επιμελείται της κανονικής λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργίας της.
Ώρες εξυπηρέτησης κοινού:
Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30 – 22:00 (ωράριο κολυμβητικής δεξαμενής 7:30 21:30)
Σάββατο  09:00 – 17:00 (ωράριο κολυμβητικής δεξαμενής 9:00 16:30)
Κυριακή κλειστό
Ωράριο λειτουργίας Γραμματείας:  Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 – 20:30
Σάββατο  09:00 – 16:00

 

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα