Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πολιτών

Τηλ: 213 2008600 

Τμήμα Διοίκησης

Τηλ: 213 2008654, 664, 665
E-mail: dmsimvulio@dimosbyrona.gr
Το τμήμα αυτό αποτελεί τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής. Είναι υπεύθυνο για την αποστολή προσκλήσεων για συνεδρίαση στα μέλη, την προετοιμασία των θεμάτων προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και την τήρηση των αντιστοίχων πρακτικών.
 
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού: 
Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 - 14:45
 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Τηλ: 213 2008680-682,684
E-mail: prosopiko@dimosbyrona.gr
Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων του Δήμου (άδειες πάσης φύσεως, προαγωγές, μισθολογικές προαγωγές κ.λ.π.), καθώς και για την επιμόρφωση-εκπαίδευσή τους.
 

Δημοτική Κατάσταση (Δημοτολόγιο)

Τηλ: 213 2008609-612
Fax: 213 2008615
E-mail: dimotologio@dimosbyrona.gr
Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού:
Γραφείο Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 14:30
Το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης - Γραφείο Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων επιμελείται την κατάρτιση και τήρηση των δημοτολογίων, των μητρώων αρρένων και των κατ’ έτος καταρτιζομένων στρατολογικών πινάκων, ενώ χορηγεί πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για τη δημοτολογική και οικογενειακή κατάσταση των δημοτών. Το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης - Γραφείο Εκλογικών Θεμάτων τηρεί και ανανεώνει τους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου και εκτελεί τα καθήκοντα που ανατίθενται στο Δήμο από τους εκλογικούς νόμους.
 

Ληξιαρχείο

Τηλ: 213 2008618, 617
E-mail: lixiarxio@dimosbyrona.gr
Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού:
Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 14:30
Το Τμήμα Ληξιαρχείου είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη και καταχώρηση των ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων, βαπτίσεων, γάμων και θανάτων που γίνονται στην περιφέρεια του Δήμου.
Ληξίαρχος: Γεωργία Καραπετσάνου, Τηλ.: 213 2008626

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα