Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διευθύντρια: Σοφία Θωμοπούλου 
Τηλ: 213 2008632 

 

Ταμειακή Υπηρεσία

Τηλ.: 213 2008634, 635, 637, 638
E-mail: tameio@dimosbyrona.gr
Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού: 
Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 13:00 (για συναλλαγές με μετρητά)
Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 14:00 (για συναλλαγές μέσω POS με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα)
Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας είναι υπεύθυνο για την είσπραξη και την διαχείριση των εσόδων και των εξόδων του Δήμου Βύρωνα.
 

Δημοτικό Κοιμητήριο

Τηλ: 210 7661188, 210 7645429
Το Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου ασχολείται με τη λειτουργία, τον καθαρισμό και τη συντήρηση του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βύρωνα. Επίσης, εισπράττει τα δικαιώματά του από τους δημότες και χορηγεί βεβαιώσεις πληρωμών. 
 

Έσοδα

Τηλ: 213 2008628, 629, 630
E-mail: esoda@dimosbyrona.gr 
Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 - 13:00 (για πάσης φύσεως πληρωμές)
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 - 14:00 (για πληροφορίες)
Το Τμήμα Εσόδων είναι υπεύθυνο για την έκδοση αδειών άσκησης υπαιθρίων επαγγελμάτων και κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τον έλεγχο φορολογικών στοιχείων και την επίλυση οικονομικών διαφορών. Στις αρμοδιότητές του συγκαταλέγονται, επίσης, ο καθορισμός του ύψους δικαιωμάτων, τελών και φόρων, η διαχείριση της δημοτικής περιουσίας (μίσθωση, εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων) και η είσπραξη των τελών ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ).
 

Προμήθειες

Τηλ: 213 2008668, 602
E-mail: promitheies@dimosbyrona.gr 
Το Τμήμα Προμηθειών επιμελείται και ενεργεί όλες τις διαδικασίες για την προμήθεια, παραγγελία και έγκαιρη παραλαβή όλων των προμηθευόμενων υλικών και ειδών.

 


Λογιστήριο και Μισθοδοσία

Τηλ: 213 2008621, 623, 624
E-mail: logistirio@dimosbyrona.gr 
Το Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του απολογισμού του Δήμου Βύρωνα. Επίσης, ασχολείται με την εκκαθάριση των δαπανών και τη διαχείριση των κοινοτικών και άλλων πόρων. 
 
Μισθοδοσία & Ασφάλιση Προσωπικού

Τηλ: 213 2008686, 688
E-mail: misthodosia@dimosbyrona.gr
Το Γραφείο Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού, για την πληρωμή του και για τις τυχόν παρακρατήσεις.
 

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα