Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Βύρωνα

Διαβούλευση για το νέο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Βύρωνα
 
Στο νέο Τοπικό Σχέδιο περιλαμβάνονται δράσεις για την περίοδο μέχρι το 2025  που αφορούν  :
-          πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων και την επαναχρησιμοποίηση
-          επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή πολλαπλών ρευμάτων υλικών
-          ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων κουζίνας και κήπου (βιοαπόβλητα)
-          βελτίωση της καθαριότητας και της ποιότητας ζωής στην πόλη
-        αναβάθμιση όλων των λειτουργιών της υπηρεσίας καθαριότητας και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 11/1/2021.
 
  • Δείτε το πλήρες κείμενο του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων εδώ  
     
  • Δείτε μια συνοπτική περιγραφή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων  εδώ 
 
 
Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο/η να στείλει τις παρατηρήσεις του στα mail:   spanoudi@dimosbyrona.gr , epantazopoulou@dimosbyrona.gr
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα