Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τηλ: 213-2008631 - Γραμματεία Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βύρωνα
Ταχ. Δ/νση:  Καραολή & Δημητρίου 36-44, 16232 Βύρωνας, 1ος Όροφος

Διευθυντής: Αναστάσιος Βαλλιανάτος


Τμήμα Προγραμματισμού Έργων

Τηλ: 213-2008650
Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή έργων υποδομής
 

Τμήμα Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Τηλ: 213-2008692
E-mail: texniki@dimosbyrona.gr
Το τμήμα αυτό είναι επιφορτισμένο με τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την κατασκευή, τη συντήρηση και την επίβλεψη έργων ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε δημοτικά κτίρια και χώρους. Επίσης, είναι υπεύθυνο για την κάλυψη των δημοτικών εκδηλώσεων από πλευράς μικροφωνικών εγκαταστάσεων και για το δημοτικό φωτισμό. 
 

Τμήμα Υποδομών

Τηλ: 213-2008670
E-mail: texniki@dimosbyrona.gr
Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τη μελέτη, τον προγραμματισμό, την επίβλεψη, την κατασκευή και συντήρηση του οδοστρώματος.
Επίσης είναι υπεύθυνο για τη μελέτη, τον προγραμματισμό, την επίβλεψη, την κατασκευή και συντήρηση των αποχετευτικών αγωγών, καθώς και για την κατασκευή νέων αγωγών και συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων. 

Τμήμα Συντήρησης

Τηλ: 213-2008659
E-mail: texniki@dimosbyrona.gr
Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τη μελέτη, τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και κατασκευή δημοτικών κτιρίων και σχολείων. Επίσης, παρέχει άδειες τομών των οδών σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας και επιβλέπει της αποκατάστασή τους. 
 


Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

 

Τηλ: 213-2008633 - 678
E-mail: pliroforiki@dimosbyrona.gr
Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την ανάλυση και τον προγραμματισμό των εφαρμογών που είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης, στις αρμοδιότητές του συγκαταλέγεται η μελέτη και συντήρηση της μηχανοργάνωσης καθώς και η μελέτη και ο προγραμματισμός των αναγκών του Δήμου σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δικτυακούς και περιφερειακούς εξοπλισμούς.


Τμήμα Έκδοσης και Χορήγησης Αδειών Καταστημάτων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Προστασίας του Καταναλωτή

 
Τηλ: 213-2008674-696-652
E-mail: texniki@dimosbyrona.gr
Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 14:30
Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την έκδοση αδειών καταστημάτων και στελεχών αδειών, τον έλεγχο βεβαιώσεων κυρίας χρήσης και πυρασφάλειας, την έκδοση αδειών μουσικής, την ενημέρωση για παραβιάσεις, τη σφράγιση και αποσφράγιση καταστημάτων, καθώς και για την τήρηση του σχετικού αρχείου.


 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα