Διεύθυνση Καθαριότητας

Διεύθυνση Καθαριότητας

Τηλ: 210-7658247, 210-7658537

e-mail: 
gramd.kathariotitas@dimosbyrona.gr

Δ/νση: Αρχ. Αθηνών Χρυσοστόμου

Η Διεύθυνση Καθαριότητας είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα της πόλης στους κοινόχρηστους, εσωτερικούς και δημοτικούς χώρους, καθώς και για την αποκομιδή απορριμμάτων, εγκαταλελειμμένων οχημάτων, μηχανημάτων και ογκωδών αντικειμένων. Στις αρμοδιότητες του τμήματος ανήκει τόσο το πλύσιμο των κάδων και των δρόμων, όσο και η αποκομιδή των ανακυκλούμενων υλικών.
 
για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την καθαριότητα και την ανακύκλωση στον δήμο μας παρακαλούμε κάντε κλικ  

 

VIDEO

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα