Διεύθυνση Πρασίνου

Τηλ: 210 7608372
Δ/νση: Αρχ. Αθηνών Χρυσοστόμου
Διευθύντρια: Χρυσούλα Θεοδώρου
 

Τμήμα Περιβάλλοντος

Το τμήμα Περιβάλλοντος είναι αρμόδιο για
  • Τον προγραμματισμό και την μελέτη έργων, προγραμμάτων και δράσεων για την αναβάθμιση του αστικού πρασίνου
  • Τον καλλωπισμό και τον καθαρισμό όλων των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (άλση, παιδικές χαρές, πλατείες κλπ)
  • Τη συντήρηση των σιντριβανιών
  • Την τήρηση των διατάξεων περί εγκαταλειμμένων οχημάτων
 
Τμήμα Πρασίνου
E-mail: prasino@dimosbyrona.gr

Το τμήμα Πρασίνου είναι επιφορτισμένο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Μεριμνά για την ανάπτυκη και τη συντήρηση του πρασίνου στις δενδροστοιχίες και στους χώρους πρασίνου
  • Μεριμνά για την προμήθεια φυτευτικού υλικού (σπόροι, δενδρύλια κλπ) και διενεργεί φυτεύσεις
  • Λειτουργεί την αποθήκη υπηρεσίας
 
Τμήμα Φύλαξης Δημοτικών Υποδομών

Το τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για τη φύλαξη των κοινόχρηστων χώρων και των δημοτικών υποδομών (άλση, παιδικές χαρές, δημοτικό κοιμητήριο, γηπέδων κλπ).

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα